Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal

De VDB is er om de burgers te laten ervaren dat de politiek er is voor hen. Politici verliezen vaak al snel na de verkiezingen hun rol als volksvertegenwoordiger uit het oog. Instrumenten om de burger het gevoel te geven een steentje te kunnen bijdragen mogen niet als zoethoudertje worden ingezet. Een volksraadpleging heeft pas zin als er na een gedegen voorlichting iets te kiezen valt en er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt.

De VDB wil weten wat er leeft binnen onze samenleving, zal altijd het algemeen belang boven het individuele belang stellen, maar wil breed gedragen afwegingen maken die voorafgaan aan de politieke besluitvorming. De VDB zal de komende raadsperiode met u in open dialoog blijven, op zoek naar goede oplossingen voor grote en kleine problemen.

Meer weten?

https://www.brittmalcontent.nl/